Projektprocessen för renovering av gravstenar

Här är några steg som kan hjälpa dig att förstå bättre renoveringsprocessen.

 1. Vi kan antingen boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera dina behov och önskemål.
  Detta kan vi göra antingen personligen eller via telefon eller e-post, beroende på dina preferenser.
 2. Inspektion: Vi kommer att besöka gravplatsen för att inspektera gravstenen tillsammans med dig eller du själv skickar den informationen till oss.
  Att vi behöver åka dit för att undersöka eventuella skador, missfärgningar eller andra problem som behöver åtgärdas kostar 995 kr, priset gäller inom Stockholm.
 3. Vi kan ge dig råd baserat på inspektionen, om vilka åtgärder som behövs för att renovera gravstenen. Diskutera olika alternativ som rengöring, reparation, polering eller skydd av stenen.
 4. Prisoffert: Upprätta en detaljerad prisoffert som inkluderar kostnaden för material och arbete som krävs för att genomföra renoveringen. Där kan vi vara tydlig med vad som ingår i priset och om det finns några eventuella tilläggskostnader.
 5. Godkännande: Vi skickar en offert till dig och du har möjlighet att godkänna offerten eller ställa dina frågor om du har flera frågor. Vi ser till att du har en tydlig förståelse för vad som förväntas och vad du kan förvänta dig av renoveringsprocessen.
 6. Genomföra renoveringen: När du har godkänt priset och villkoren kan vi påbörja renoveringsarbetet enligt överenskommelsen. Vi kommer gå genom de steg för rengöring, reparation, polering och skydd som behövs för att återställa gravstenen.
 7. Kommunikation: Under renoveringsprocessen, kommer vi att hålla dig informerad om framstegen och eventuella utmaningar som kan uppstå. Var lyhörd för din feedback och önskemål för att säkerställa att du är nöjd med resultatet.
 8. Avslutning: När renoveringen är klar, kommer vi att visa dig det färdiga resultatet och säkerställa att du är nöjd med arbetet. Vi kan ge eventuell råd för vård- och underhållsinformation för att hjälpa dig att bevara gravstenens skick på lång sikt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå