Exempel muslimska stengravar

درباره ما

یک سنگ قبر، یک خاطره ارزشمند

بخش اساسی و مهم تجارت ما تجدید سنگ قبر های قدیمی ، تکمیل متن و تأمین سنگ قبر است.

ما دو نفر هستیم که در حال برنامه ریزی برای شروع یک شرکت سنگ قبر هستیم.

یکی از ما سالها تجربه حرفه ای در صنعت سنگ و دیگری راجع به مدیریت و اداره دارد. کار ما با سنگ با تجربه طولانی ، کار دستی و خلاقیت مشخص می شود.

سرمایه گذاری در صرفه جویی در آب و هوا و محیط زیست ، کاری است که همه می توانند در آن سهیم باشند. روش ما این است که سنگ قبرهای قدیمی را به روشی زیست محیطی بازیافت کنیم. یک سنگ قبر قدیمی که به روش های مختلف مورد استفاده مجدد قرار می گیرد ، انرژی بسیار کمتری نسبت به یک سنگ جدید یا یک سنگ وارداتی مصرف می کند.

در گوشه ای از اکثر قبرستان ها یا قبرستان ها مقبره های ارزشمند بسیاری وجود دارد که دیگر از آنها استفاده نمی شود. ما می توانیم چنین سنگ هایی را شناسایی کنیم ، تغییر شکل دهیم و روی انها حکاکی جدید کنیم. ما همچنین انواع سنگ قبرها را متناسب با مردم از فرهنگ های مختلف و با مذاهب مختلف طراحی میکنیم و میسازیم. بسیاری اوقات در سنگ قبرهای موجود ارزش فرهنگی و تاریخی زیادی وجود دارد ، گاهی اوقات سنگ های قدیمی باید در محیط اصلی باقی مانده باشند.

همچنین وقتی یک عضو خانواده درگذشت ، حکاکی های جدید روی سنگ قبلی ایجاد میکنیم.چنین حکاکی هایی میتواند در مکان سنگ قبر هم رخ بدهد.. در صورت نیاز به تجدید متن قدیمی روی سنگ ، می توانیم همزمان با حکاکی جدید آن را انجام دهیم.