Tips & råd

Välja en Hållbar och Passande Gravsten

När man står inför att köpa en gravsten är det en viktig och betydelsefull process som kräver eftertanke. Att välja en gravsten är ett sätt att hedra och minnas en älskad person, och det är viktigt att göra ett genomtänkt val.
Man bör fundera på olika faktorer som materialet i gravstenen, dess design och gravskrift, samt eventuella symboler eller dekorationer som kan ha personlig betydelse. Att ha en dialog med familj och nära vänner kan vara till hjälp för att få olika perspektiv och ta ett beslut som känns meningsfullt. Att ta sig tid att överväga dessa val kan bidra till att skapa en varaktig och vacker minnesplats som hedrar den avlidnes minne på bästa möjliga sätt.

Vägledning för viktiga övervägande och miljömedvetna val.

Genom att välja en återanvända gravsten kan du minska miljöpåverkan, spara pengar och bevara det kulturella arvet.

Hur minskas miljöpåverkan?
Genom att undvika att nya gravstenar tillverkas. Genom att återanvända gravstenar kan vi minska utvinningen av naturresurser och minska energiförbrukningen som är förknippad med tillverkningsprocessen och transporteringen.

Hur mycket billigare blir det att köpa en återanvända gravsten?
Prisskillnaden kan bli mellan 10-70% billigare än en ny sten.

Dessutom kan återanvändning av gravstenar vara en form av kulturell och historisk bevarande. Många gamla gravstenar har konstnärligt värde och kan vara en del av det kulturella arvet. Genom att återanvända dessa gravstenar bevaras deras historiska och konstnärliga värde för framtida generationer att uppskatta.

Välj en gammal sten med kulturhistoriskt värde

På de flesta begravningsplatser och kyrkogårdar finns värdefulla gravstenar som inte längre används. När gravplatser återlämnas tillfrågas alltid gravrättsinnehavare om gravstenen får återanvändas. Kyrkogårdsförvaltningen bedömer om gravstenen fortfarande har god kvalitet för återanvändning och avidentifiering innan den lämnas för omarbetning.
Dessa stenar kan vi avidentifiera, slipa om och gravera nya texter på. På så sätt kan man få en ny vacker gravsten. En sådan sten hittar ni antingen själva på begravningsplatser och kyrkogårdar eller kan vi vara er behjälpliga med detta. Då har vi etablerat nära samarbete med flera kyrkogårdsförvaltningar för att hantera dessa stenar på ett effektivt sätt.

Är du intresserad av våra tjänster?

Vi hjälper dig att välja rätt återvunna gravsten. Boka en konsultation eller lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort. Vår expertis och hantverksskicklighet garanterar att alla arbeten utförs med största respekt och omsorg.

Misstag man bör undvika för att hålla gravstenar vackra och långlivade:

  1. Undvik tvättning av gravstenar vid olämpligt väder, då finns stor risk för “frostsprängning” och rost mm.
  2. Använd gärna blomkruka när du vill ha blommor nära stenen, då undviker du blötning eller växtnäring i den.
  3. Använd lämplig borste när du tvättar en slipad stenen, då undviker du små skador på den

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå