Närbild på manuell stenhuggning

TJÄNSTER

Flera alternativ vid formgivning av gravstenar

MY_STEN åtar sig de uppdrag som normalt återfinns inom branschen såsom tillverkning av ny stenar, återanvändning av begagnad stenar, renovering av befintliga stenar samt rengöring och säkring av gravstenar.

Då uppdraget avser tillverkning av ny gravsten arbetar vi främst med stenar som kyrkogårdarna ställt undan i stället för att bearbeta ny importerade stenar

Textkomplettering, renovering och förnya gamla gravstenar

Förnyade gravstenar

Att förnya en gammal gravsten är ett mycket bra sätt att undvika kostnader samtidigt som förbrukningen av energi minskar. Vi tar hand om gamla, obrukade gravstenar som är värdefulla. Vi kan avidentifiera, slipa om och göra en ny inskription på sådana gravstenar. På det sättet får man en vacker gravsten till ett lägre pris – för såväl plånbok som miljö. Vi samarbetar med flertalet kyrkogårdar om sådana äldre gravstenar

Stabilisering av gravvårdar

Instabila gravvårdar som riskerat att falla kan vara farliga för både personalen på kyrkogården och besökare. Dessutom kan olika installationer och utsmyckningar skadas av en tung, fallande gravvård. Vi har stor erfarenhet av att åtgärda gravvårdar som bedöms som instabila.

Textkomplettering på gravstenar

Vi erbjuder även textkomplettering på gravstenar, antingen i form av tillägg av nytt namn, datum och plats. Med hjälp av modern teknik kan vi se till att den nya texten passar in. Vi kan även erbjuda namnteckning eller någon form av dekor. Vi kan även renovera en gammal text i samband med en ny inskription.

Vi rekommenderar ofta ommålning eller förgylllning av samtliga texter om det har gått mer än 10 år.