Renovering av gravstenar

Förnya och bevara minnet

Hos My Gravsten förstår vi vikten av att hedra våra kära genom att bevara minnet av dem på ett värdigt sätt. En gravsten är en kärleksfull och varaktig hyllning till våra älskade, och det är därför viktigt att den alltid hålls i ett så nära ursprungligt skick som möjligt. Vi specialiserar oss på gravstensrenovering och ser till att varje sten får den omsorg och uppmärksamhet den förtjänar.

Renovering av Texter och Symboler

Vi specialiserar oss på att renovera gravstenens befintliga texter och symboler. Pris: 4500 kr för rengöring och om-förgyllning av ett namn och datum på en standard sten.

Renovering av befintliga gravstenar

Vi förstår att det kan vara utmanande när det inte finns tillräckligt med plats för framtida text på en befintlig gravsten. För att möjliggöra plats för framtida text kan vi erbjuda två alternativ för renovering av gravstenen.

  1. Genom att omslipa hela framsidan av gravstenen kan vi skapa en ny yta där texten kan placeras på ett mer lämpligt sätt. Våra erfarna stenhuggare kommer att noggrant utföra omslipningen för att säkerställa att resultatet blir jämnt och estetiskt tilltalande.
  2. Om du vill behålla vissa delar av den befintlig gravstens ytan kan vi omslipa endast de områden som behöver ändras för att skapa utrymme för framtida text. Vi kommer också att presentera ett nytt förslag på placeringen av texten, baserat på dina önskemål och gravstenens design. Båda alternativen kommer att utföras med omsorg och precision för att säkerställa att resultatet blir tillfredsställande för dig. Vi kommer att arbeta nära dig för att förstå dina önskemål och ge dig råd baserat på vår erfarenhet. För att komma igång med renoveringen och få en kostnadsbedömning, vänligen kontakta oss så att vi kan boka in en tid för att diskutera dina specifika behov.

Hur länge håller en förgyllning eller målning?

Idag vet man att en målning och förgyllning av texter på gravstenar håller ungefär 5–15 år. Det beror så klart på stenarnas placering och olika väderleksförhållanden på olika platser. Har det gått mer än 10 år rekommenderar vi ofta en ommålning eller förgyllning av samtliga texter på stenen.

Om du vill renovera en befintlig text i samband med en ny inskription så ordnar vi det också.

Priser

Förgyllning med nytt bladguld 23 k kostar 64 kr/tecken och Ommålning kostar 48 kr/tecken. Förgyllning eller ommålning av en dekor eller symbol kostar cirka 1000 kr

Vi gör även gravering på naturstenar, det vill säga stenar som inte är huggna och formade som gravstenar.

Kontakta oss

Kontakta oss Vi är stolta över vårt hantverk och engagemang för att bevara minnen på ett värdigt sätt. Om du önskar en renovering av en gravsten eller vill veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss för en konsultation eller ytterligare information.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå