Om oss

En gravsten – ett värdigt minne

Grundbult i vår affärsidé är att förnya gamla gravstenar, komplettera text och att säkra gravstenar.

Vi har många års yrkeserfarenhet från stenbranschen men även från ledning och administration. Vårt arbete med sten är präglat av lång erfarenhet, av hantverksskicklighet och kreativitet.

Att satsa på att rädda klimatet och miljön är något som var och en kan bidra till. Vårt sätt är att återanvända gamla gravstenar på ett miljömässigt sätt. En gammal gravsten som används igen bidrar på olika sätt, det går åt betydligt mindre energi än för en ny sten eller för en importerad sten.

I ett hörn på de flesta begravningsplatser eller kyrkogårdar finns en mängd värdefulla gravstenar som inte längre brukas. Sådana stenar kan vi avidentifiera, omslipa och göra ny inskription. Som en del i vår verksamhet tillverkar vi gravstenar som ska passa för människor från olika kulturer och med olika religioner. Många gånger finns det ett stort kulturhistoriskt värde i befintliga gravstenar, gamla stenar borde ibland gärna bli kvar i den ursprungliga miljön.

Vi gör även tilläggsinskriptioner på befintliga gravstenar när en familjemedlem har gått bort. En sådan inskription kan ofta ske på plats. Om den gamla texten på stenen behöver fräschas upp kan vi göra de samtidigt som den nya inskriptionen.

Vi står för kvalitet, service och miljö

Vårt arbete med sten är präglat av hantverksskicklighet och kreativitet. Med flera års erfarenhet har vi samlat på oss en mängd kunskaper som vi tillsammans med er kan använda för att skapa en vacker och unik gravsten.

Vi försöker först och främst återanvända gamla gravstenar. Sådana stenar kan vi avidentifiera, omslipa, omgravera och göra till en ny sten. På så sätt kan ni få en väldigt vacker och unik gravsten som slipas om, graveras om och på så sätt görs om till en ny sten. Ni får en väldigt vacker och unik gravsten med en kostnad som oftast innebär endast bearbetning av stenen.

Många gravstenfirmor vill bara jobba med ny sten, men vi tycker tvärtom, vi vill hellre jobba med en begagnad sten än med ny importerad sten.

Företag med kunden i fokus

Vi är ett mer personligt företag inom gravvård och vårt mål är att alltid sätta kunden i första rummet, därför ser vi alltid till att lyssna in våra kunders önskemål och behov. Vi har stor erfarenhet och en bred kompetens, vilket gör att vi är flexibla med att vi kan hitta en lösning som passar er.

Miljötänk – återanvända gamla gravstenar

En viktig del av vår verksamhet är miljötänket. Därför är grundbulten i vår verksamhet att återanvända gravstenar, det vill säga att förnya gamla, uppdatera och komplettera text samt att säkra gravstenar. Att återanvända en gammal gravsten bidrar till en bättre miljö på många sätt, det går åt betydligt mer energi att tillverka en ny sten eller att importera en.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå